Oznámení o protiprávním jednání

Společnost SilentLab s.r.o. jako povinná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů přijímá oznámení o protiprávním jednání.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému od Safe Whistlers s.r.o. anebo způsoby uvedenými níže.

Oznamovací kanál: silentlab.safe-whistlers.cz (zadejte svůj PIN oznamovatele „3232“ a budou Vám vygenerovány unikátní a anonymní přístupové údaje).

Preferujeme podání oznámení formou výše uvedeného anonymního kanálu a vylučujeme přijímání oznámení od osob, které pro povinnou osobu nevykonávají práci či obdobnou činnost.

Příslušná osoba: Kristýna Bůžková
Telefon: +420 604 593 056
E-mail: kristyna.buzkova@silent-lab.cz
Korespondenční adresa: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10