Prohlášení o cookies

Společnost SilentLab s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO 04545486 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249456 (dále jen „Společnost“) používá na tomto webu cookies.

Cookies jsou používány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“) a novelou zákona o elektronických komunikacích ze dne 15. 9. 2021.

Pro správnou a efektivní funkci těchto internetových stránek je někdy potřebné použít na vašem zařízení cookies.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač, tablet, mobilní telefon či jiné zařízení v okamžiku, kdy takové stránky začnete využívat. Cílem je, aby si stránky na určitou, předem stanovenou, dobu zapamatovaly vaše preference a/nebo úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk nebo velikost písma). Uvedeným způsobem se buď zajišťuje funkčnost stránek jako taková anebo se jejich použití pro vás optimalizuje, tak, abyste se nemuseli pokaždé na stránky přihlašovat, zadávat zas a znovu potřebné údaje nebo opakovaně nastavovat Vaše preference pro jejich použití.

Nastavení cookies

Nastavení cookies souborů je možné provést v nastavení internetového prohlížeče nebo v nastavení cookies banneru.

K čemu jsou cookies použity

Soubory cookies jsou na tomto webu použity za účelem:

  • Uchování nastaveného jazyka webu,
  • měření návštěvnosti webu,
  • meření interakcí uživatelů,
  • přizpůsobení zobrazení webu,
  • cílení reklamy a PPC inzerce.

Účely jsou blíže specifikovány v cookies banneru.

Jak jsou cookies použity

Cookies jsou na tomto webu použity po souhlasu uživatele. Souhlas s použitím cookies lze vzít kdykoliv zpět a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče nebo změn provedených v nastavení cookies banneru.

Tento web lze používat i v režimu, který neumožňuje použití cookies.

Jaké cookies používáme

Seznam a kategorizaci cookies lze zobrazit v podrobném přehledu v cookies banneru.

Lze použití cookies odmítnout?

Použití cookies podléhá vždy vašemu souhlasu. Cookies (a to všechny nebo jen některé) můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče; zakázání cookies může nicméně vést k omezení funkčnosti nebo přístupu k některým stránkám. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřebné je odstranit přímo ve vašem prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů naleznete v záložce Help (Nápověda) návod, jak cookies zakázat či odstranit; v opačném případě prosím kontaktujte provozovatele Vašeho prohlížeče.