Spolufinancovaný projekt EU

Praha, dne 12. července 2022

Společnost SilentLab směřuje své aktivity ke zdokonalování výrobního procesu svých unikátních produktů, posílení své pozice na tuzemském i zahraničním trhu a zkvalitnění pracovního prostředí.   Od roku 2022 realizuje společnost projekt, jehož předmětem je vývoj zařízení pro řízení teploty přiváděného vzduchu do prostředí mikrokanceláře v kooperaci s UCEEB. Hlavním cílem předkládaného projektu je vývoj zařízení pro řízení teploty přiváděného vzduchu skrze dílčí jednotlivé kroky. Jedná se o vývoj prototypu a jeho testování.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a registrován pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027858.

Více informací naleznete ZDE.